...
Piri Reis Üniversitesi

Simülatör Merkezi

Üniversitemizin simülatörleri, sınırlı uygulamalar ile çok maksatlı, çok fonksiyonlu uygulamaların etkileşimli, gerçek zamanlı ve üç boyutlu ortamlarda, görsel, işitsel, dokunarak, mekaniksel özellikler ve çevresel etkilerinin mükemmel bir bileşkesini sergilemektedir. Simülatör uygulamalarında; gemiler arasındaki, gemilerle limanlar arasındaki ilişkiler, manevra, haberleşme, harita ve radar eğitimi, değişik meteorolojik koşullarda, gündüz ve gece, acil manevralar, ihtisasa yönelik özel manevralar, 17 simülasyon ortamında 7 temel simülatör tipi, 50 değişik tipte gemi, 50 deniz coğrafya alanı, 3000 değişik tipte destekleyici gemi ve obje kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Simülatörler, mevcut imkan ve kabiliyetleri ile STCW eğitim standartlarını sağlamanın yanısıra denizcilik eğitiminin standartlarını belirleyici eğitim yardımcısı niteliğini taşımaktadır.

Köprüüstü simülatörlerinde, güçlü görsel etkileşimin yanı sıra gerçek gemi kullanma kumanda, mevki koyma konsol ve aygıtları yer almaktadır.Benzer şekilde, makine dairesi simülatörü de, gemi ortamındakine birebir benzer kontrol paneli, dokunmatik ekranlar, kumanda panel ve devreleri, gerçekçi eğitim ortamının tüm öğelerini içermektedir.

Simülatörlerdeki tüm uygulama ve eğitimler, önceden hazırlanan senaryolara göre yapılmaktadır.

Eğitmenler tarafından, yönetim, operasyon ve destek düzeylerine göre hazırlanan senaryolar; takım, operatör, karar verme, usuller, idame, arıza giderme, özel faaliyetler, vardiya görevleri eğitimlerini kapsamaktadır. Senaryoya dayalı eğitimler, uygulama sırasında simülatörün kullanımına bağlı olarak eğiticiler tarafından eğitim bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur.

Simülatörlerde aynı anda 200 öğrenci eğitim yapabilmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmede, merkezi sistemle bulut tabanlı olarak yürütülen 400’den fazla bilgisayar, 16 sunucu, 422 monitör, 38 projeksiyon aygıtı, 150’den fazla özel donanım bileşeni aracılığıyla 30’u aşkın konfigürasyon kullanılmaktadır.

Uygulama ortamları olarak, 360, 330 ve 270 derece görüş alanına sahip 3 adet Köprüüstü , Tam Donanımlı Makine Dairesi, Sıvı Yük Elleçleme, ARPA, Radar, ECDIS, GMDSS, hareketli platforma sahip Vinç simülatörü, Dinamik Mevkilenme, Demirleme, Römorkör, Yat, Balıkçılık, Çevre, Gemi Trafik Sistemi, Gemi ve Liman-Tersane Modelleme simülatörleri kullanılmaktadır.

Simülatör ortamlarının yanı sıra, 2 çok maksatlı derslik, 2 makine dairesi eğitim dersliği, 4 brifing salonu kullanılmakta, tüm sistem ana kontrol odasından aynı anda kontrol ve yönetilebilmekte, senaryo yükleme ve oyuna anında müdahaleler buradan yapılabilmektedir.

Benzer şekilde, makine dairesi simülatöründe, gemi ortamındakine birebir benzer kontrol paneli, dokunmatik ekranlar, kumanda panel ve devreleri, gerçekçi eğitim ortamının tüm öğelerini içermektedir.

GMDSS simülatör ve dersliğinde, gemi tipi haberleşme birebir benzetimle operatör odalarında gerçekleştirilmektedir.