...
Piri Reis Universitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nda puanına göre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesine Eşit Ağırlık puanı ile, Denizcilik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Sayısal Puanı ile diğer bölümlere ise Kontenjan Kılavuzda yayınlandığı türde puan ile YKS (bknz 2020 ÖSYS Kılavuz) öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm Akademik Birimlerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.
ÖSYM ‘nin belirlediği tarihler içinde kayıtlarını tamamlamayan adaylar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybedecektir. Bu tarihler ÖSYM tarafından ilan edilmekte olup, Üniversitemiz tarafından değişiklik yapılması mümkün değildir.
Öğrencilerin kayıt işlemlerini şahsen yapmaları gerekir. Kayıt yaptıracak öğrencinin kayda gelememesi durumunda öğrenci 18 yaşından küçük ise, anne veya babası kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Herhangi başka bir akraba vb. bir kişi, vekaletnamesi olmadığı takdirde bu işlemi yapamaz. 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerin kayıt işlemlerini bir başkasının yapabilmesi için, o kişiye noter tasdikli vekaletname vermesi gerekmektedir. Öğrenci yerine kayda gelen kişilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları gerekmektedir.
Lisans programlarımıza öğrenci kabulü üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2023 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yayınlandığında kontrol etmenizi öneririz. (www.osym.gov.tr) (www.pirireis.edu.tr)Fakülte ve Bölümler Denizcilik FakültesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ekonomi ve Finans Bölümü Denizcilik İşlet. Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüMühendislik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Makine Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilişim Sistemleri MühendisliğiHukuk Fakültesi Hukuk
2020-2021 akademik yılında ön lisans düzeyinde Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak 10 adet programımız bulunmaktadır. Eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun Bölümleri,Deniz Ulaştırma İşletme Programı (% 30 İngilizce) Gemi Makineleri İşletme Programı(% 30 İngilizce) Gemi İnşaatı Programı(% 30 İngilizce) Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı(% 30 İngilizce) Marina ve Yat İşletmeciliği Programı (Yat Kaptanlığı)(% 30 İngilizce) Deniz Brokerliği Programı(% 30 İngilizce) Mekatronik Programı(% 30 İngilizce) Lojistik Programı(% 30 İngilizce) Bilgisayar Programcılığı Programı(% 30 İngilizce) Aşçılık Programı(% 100 İngilizce) Sualtı Teknolojisi Programı( %100 İngilizce)
Hayır, tüm üniversitelerin lisans / ön lisans programlarına öğrenci kabulü ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri “Misafir Öğrenci” statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.
İlk yerleştirme sonrasında ek kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndan takip edebilirsiniz. Daha önce ilk yerleştirmede bir programa yerleştirilmediyseniz, ek yerleştirme ile Üniversitemizde ‘’açık kontenjan var ise’’ yerleştirilme olanağınız olabilir. Bu konuda inisiyatif tamamen ÖSYM Başkanlığındadır. Bu süreç için ÖSYM Başkanlığının Ek Kontenjan kılavuz kitapçığı takip edilmelidir.
2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı için Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır.Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarına, başvuru tarih ve koşullarına www.pirireis.edu.tr web sayfasından Öğrenci İşleri Müdürlüğü Linkinin altından ulaşabilirsiniz.
Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu’ndan kontenjanlarımızı ise www.pirireis.edu.tr sayfamızdan Öğrenci İşleri Müdürlüğü linki altından takip edebilirsiniz. Kontenjan ve koşullar 2020 DGS Kılavuzunda yayınlanacaktır.DGS ile öğrenci alınacak bölümlerimiz;Denizcilik FakültesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Mühendislik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İktisadi İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletme Ekonomi ve Finans Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Lojistik Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri
YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından ya da merkezi puan ile yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır.Yatay Geçiş Kontenjanları her Akademik senenin başında www.pirireis.edu.tr sayfasında yayınlanır.2020-21 Yatay Geçişleri Güz yy için 2020-2021 yılı Akademik Takvimde belirtilen süreç içinde gerçekleşecektir.
Üniversitemizde öğrenim dili Fakültelerde, lisans programlarında %100 İngilizcedir. Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda ise eğitim dili %30 ve %100 İngilizcedir. Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir.Bu yeterliğe haiz olan öğrenciler Hazırlık sınıfını atlayarak, normal öğrenime başlayabilirler. Bu yeterliği olmayan her öğrenci için Lisans/Ön lisans sınıfları öncesi, Hazırlık Sınıfı zorunludur.Uluslararası bir dil olan İngilizceyi, iyi derecede konuşabilen gerçek mezunlar ve öğrenciler yetiştirmek başlıca amacımızdır.
Üniversitemiz, öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yan dal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. Piri Reis Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde “Çift Ana dal” (double major) ve “Yan dal” (minor) programlarına girebilmektedirler.
Üniversitemizde Çift anadal yapabileceğiniz bölümler için Detaylı Bilgi İçin; www.pirireis.edu.tr sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.
Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
Öğrenci çift anadal ya da dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Yaşam boyu Öğrenme (LLP) programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.Piri Reis Üniversitesi uluslararası standartlarda bir yüksek öğretim kurumu olmayı hedeflediği için, AB Komisyonu Yürütme ajansı tarafından verilen genişletilmiş üyelik (EUCX) hakkını ilk akademik yılında kazanan Türkiye’de ilk üniversite olmuştur. Standart Erasmus üyeliğinden (EUC) farklı olan EUCX üyeliği Avrupa Birliği içinde her üniversite ile uzun dönem öğrenci, öğretim üyesi değişimi yapılabilmesine, ortak Avrupa Birliği projeleri yürütülmesine olanak vermektedir.Erasmus programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.Denizcilik Fakültesi:LatvianMaritimeAcademy/Letonya UniversitateaMaritimaConstanta/Romanya MirceaCelBatran”NavalAcademy/Romanya UniversityofRijeka/Hırvatistan**ProgramHırvatça’dır NikolaVaptsarov”NavalAcademy/Bulgaristan UniversityofCantabria**Programİspanyolca’dır JadeUniversityofAppliedSciences/Almanya**ProgramAlmanca’dır Mühendislik Fakültesi:WestPomerianUniversityofTechnology/Polonya University of Trieste/İtalya University of Genova/İtalya BremenUniversityofAppliedSciences/Almanya UniversitatPolitecnicaDeCatalunya/İspanya**Programİspanyolca’dır.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:UniversityofFreiburg/Almanya*ProgramAlmanca’dır. UniversityofLodz/Polonya*ProgramLehçe’dir. UniversityofUjep/ÇekCumhuriyeti MirceaCelBatranNavalAcademy /Romanya TransilvaniaUniversityofBrasov/Romanya TechnisheUniversitatDresden /Almanya UniversityofMotenegro /Montenegro University of Piraeus/ Yunanistan Jade University/AlmanyaÜniversitemizde 2011-2012 öğretim yılı Bahar döneminde Denizcilik Fakültesi öğrencilerimizin Latvian Maritime Academy’de öğrenim görmesiyle başlayan Erasmus öğrenim hareketliliği 2017-18 öğretim yılında, artan sayıda öğrencimizin katılımıyla devam etmektedir. Bunun yanında Erasmus kapsamında 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018-2019 öğretim yılında yurt dışından değişim programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden gelip, Üniversitemizde birer dönem öğrenim gören öğrencilerimiz de bizim için ayrı birer gurur kaynağı olmuşlardır.
Üniversitemizde İngilizce dışında bu sene İspanyolca/ Almanca/Rusça/Çince/Fransızca dili talep halinde seçmeli ders olarak konulmaktadır.
Öğrenciler, özel durumlarını belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle izinli sayılma/dondurma başvurusunda bulunabilirler. İlk kez kayıt yapacak yeni öğrenciler ise, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra izinli sayılma başvurusunda bulunabilirler.
03.01.20202020 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAK PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLERBK:3- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez.BK:15 – Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.BK:16- Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)BK:17 – Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir.BK:32- Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/ Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.BK:60- Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkânlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkânları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.BK:76- *Piri Reis Üniversitesi’ne 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibari ile yerleşip kayıt olan öğrencilere ait,2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ücreti;Hukuk Fakültesi dâhil Lisans ve Önlisans İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Ücreti: 35.000 TL+ KDVLisans (Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) Öğrenim Ücreti 55.000 TL+ KDVHukuk Fakültesi (Lisans) Öğrenim Ücreti: 62.000 TL+ KDVÖnlisans (Denizcilik Meslek Yüksekokulu) Öğretim Ücreti: 35.000 TL+ KDV’dir.BK:86 – Bu programdaki öğrenim dili en az %30 İngilizcedir.BK:168- Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenciler üniformasını kendi temin edecektir.ÖSYS ile üniversitedeki bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır. Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 30.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit burs desteği sağlanır. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 indirim yapılır. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına tercih sırasına bakılmaksızın; ücretli yerleşen öğrencilere, %25, %50 burslu yerleşen öğrencilere %10’u indirim yapılır. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. Öğrenci, tercih bursu indirimi ile g ve/veya h bentlerinde yer alan indirimlerinden yalnızca en yüksek olanından faydalanır. Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 7 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 7 (yedi) eşit taksit olarak ödenmek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu programa yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.KarŞılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, Lisansta (8 dönem), Ön lisansta (4 dönem) devam eder.Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi Aşağıdaki Bölüm ve Programlara %100 burslu kontenjanlara yerleşenler ve toplam burs ve indirim oranı %70’i geçenler hariç;Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Vadeli Öğrenim Ücreti ve iş garantisi için, Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; tüm program öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü’ öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için, Rektörlüğe başvurabilirler.İlgili Eğitim-Öğretim yılına ait Vadeli Öğrenim Ücretinin oranı Rektörlük yetkisinde belirlenmektedir. Rektörlükçe belirlenecek oran üzerinden Vadeli Öğrenim Ücreti kullandırılır. Kalan tutarın ilk taksiti peşin, geri kalanı 7 eşit taksitte ödenir.Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.
İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır.
Üniversitemize yerleştikten sonra gerekli şartları yerine getiren öğrencilere Başarı Bursları verilmektedir. Üniversite içi başarı bursu, Piri Reis Üniversitesine yerleşip üniversite üst kurulu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili yarıyılda belli bir not ortalamasının üzerinde olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı burs verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.
Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında her iki yerleşkemiz içindeki bir uzman doktor ve iki hemşiresi bulunan revirimize başvurabilirler.Ayrıca her iki kampüste dönüşümlü olarak hizmet veren üç uzman psikoloğumuzun bulunduğu, psikolojik danışma servisimiz mevcuttur.
– Askerlik sevk işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.– Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) tarafından yürütülür.– Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin Hazırlık/Ön lisans-Lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek, ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.– Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, izinli sayılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde EK-C2 Belgesi düzenlenerek ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. EK-C2 Belgeleri iadeli taahhütlü posta ile ya da Kargo ile gönderilir. Teslim alındı belgeleri öğrencilik süresince saklanır.– Öğrencinin askerlik nedeni ile Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin ÖİM’ne , ardından Askerlik Birimine başvurması gerekir.
Yurt dışına EĞİTİM amacı ile çıkmak için pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler Üniversite adına eğitime katılıyorlar ise, (staj, fuar vs.) öğrenci belgesi alarak, İstanbul Valiliği İL Emniyet Müdürlüğü’ ne teslim ederler.Ayrıca Devlet Politikaları kapsamında Üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyen, 21 yaşını geçmemiş her öğrenci harçsız pasaport çıkarabilmektedir.
Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda üniforma giyme zorunludur.Üniforma Hazırlık sınıfında serbest olup, hazırlık sınıfı ertesi ön lisans ve lisans sınıflarında zorunlu hale getirilmiştir.Üniforma giyme zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;Denizcilik Fakültesi;Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce) Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce) Mekatronik (%30 İngilizce) Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce) Aşçılık (%100 İngilizce) Marina ve Yat İşletmeciliği (%30 İngilizce)
Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda mülakat zorunludur.Mülakat zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;Denizcilik Fakültesi;Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce) Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce) Mekatronik (%30 İngilizce) Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce) Aşçılık (%100 İngilizce) Marina ve Yat İşletmeciliği (%30 İngilizce) Mülakatlar, Akademik Birimlerin ilgili komisyonlarınca YKS ve DGS ilk kayıtta gerçekleşir. Gemi adamı olabilme koşulu ile birlikte adaylardan mülakatta başarılı olmaları istenir. Komisyonlar tarafından sözlü sınav şeklinde değerlendirilen sonuca göre adayın başarılı olması halinde kayıt ve kabul işlemi gerçekleşir. Komisyonlar konuya vakıf en az bir başkan ve üç kişiden oluşmaktadır. Mülakatlarda başarısız olunması halinde, öğrenci adayı kayıtlanmadan ÖSYM Başkanlığına durumu bildirilir ve Devlet Politikaları kapsamında öğrencinin başka bir programa yerleşmesi için resmi yazı yazılır.Mülakatlarda aday öğrencilerden özel bir kıyafet ile gelmeleri istenmez. Mülakatlar sohbet ortamında, bedensel testler olmaksızın gerçekleşmektedir.Başarılı olan aday öğrencilerin kayıt kabul işlemleri gerçekleşir.
Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır.