...
Piri Reis Üniversitesi

Burs Yönergesi

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İNDİRİM/BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 Bu Yönerge, ÖSYM tarafından belirlenerek ilan edilen kontenjan bursları ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tercih bursları hariç Piri Reis Üniversitesi (bundan sonra Üniversite olarak anılacaktır) ön lisans, lisans (hazırlık dahil) öğrencilerine; uygulanacak olan burs/indirimlerin, hak etme, miktar/oran ve burs/indirimlerin devamlılığına ilişkin şart ve kriterlerin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek ve yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere verilecek bursların ve sağlanacak indirimlerin esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Üniversitenin ön lisans ve lisans (hazırlık dahil) öğrencilerine sağlanacak ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanun’un Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esaslar ile Piri Reis Üniversitesi Ana Yönetmeliği’ne istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergede geçen;

a) Akademik Birim: Piri Reis Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu ve Fakülteler ile Hazırlık Okulunu,

b) Burs veya indirim: Bu Yönergede belirtilen neden ve koşullarla verilen mali desteği,

c) Normal Öğrenim Süresi: Lisans bölümlerinde 8 yarıyılı, ön lisans programlarında ise 4 yarıyılı kapsayan süreyi,

ç) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

d) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

f) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

Akademik Başarı Bursu

MADDE 5- Üniversitemizeücretli veya kısmi burslu/indirimli olarak yerleşen öğrencilerden, hazırlık sınıfı hariç her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran, alması gereken tüm derslerini alan ve hiçbir disiplin cezası almamış öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden aşağıdaki oranlarda indirim yapılır. İlan edilen kriterlere göre kazanılan başarı bursu, öğrencinin almış olduğu ÖSYM kontenjan ve/veya tercih burs oranından düşükse indirim uygulanmaz, yüksekse aradaki fark kadar indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır.

G.N.Oİndirim Oranı
3.75-4.00%75
3.50-3.74%40
3.00-3,49%10

YKS Başarı Sıralaması Bursu

MADDE 6- Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 30.000 diliminde olup; Üniversitemizin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümlerini tercih eden öğrencilere, normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süreyle aşağıda belirtilen tutarlarda nakit burs desteği sağlanır.

Başarı SıralamasıBurs Tutarı
0-10.0005.000 TL
10.001-20.0004.000 TL
20.001-30.0003.000 TL

Sporcu Öğrenci Bursu

MADDE 7- Üniversitemiz öğrencilerinin spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla aşağıdaki burslar uygulanır.

a. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunu belgelendiren milli sporcuların YKS sonucuna göre Üniversiteye yerleşmeleri halinde %100 öğrenim ücreti indirimi yapılır.

1.Grup: Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

2.Grup: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,

3.Grup: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası Finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

b. Hâlihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Federasyonlar tarafından verilmiş Profesyonel Sporcu kimliği taşıyan öğrenciler, Üniversiteyi temsilen katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı ücretinden % 20 indirim yapılır.

c. Üniversite takımlarında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tertip edilen müsabakalara katılıp bir üst lige çıkan takım oyuncuları ile turnuva müsabakalarında şampiyon olan takım oyuncuları, katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı ücretinden % 50 indirim yapılır.

d. Üniversite takımlarında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tertip edilen müsabakalarda yarı final veya final oynayan takım oyuncuları, katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı kayıt ücretinden % 25 indirim yapılır.

e. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılıp kendi dallarında Üniversiteyi temsil ederek birinci olan ferdi sporcular, katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretinden % 50 indirim yapılır.

f. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılıp Üniversiteyi temsilen katıldıkları müsabakalarda 2. ve 3. dereceye giren ferdi sporcular, katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretinden % 30 indirim yapılır.

g. Üniversite bünyesinde yapılan spor dalları seçmelerine katılıp Üniversite takımlarına seçilen ve antrenörler nezaretinde yapılan antrenmanlarda başarılı bulunup takımların as kadrolarına dâhil edilen amatör sporcu öğrenciler ile kendi dallarında düzenlenen müsabakalara Üniversiteyi temsilen katılan ferdi amatör sporcular, katıldıkları müsabakaları takip eden ilk eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretinden % 10 indirim yapılır.

h. Üniversiteyi birden fazla branşta temsil edip, çeşitli oranlarda sporcu indirimi almaya hak kazanan öğrenciler, sadece en yüksek indirim oranından faydalanabilirler.

ı. “a” bendinde bahsedilenler hariç sporcu bursları; öğrencinin hazırlık sınıfı için “Başarısız” diğer sınıflar için ise genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi halinde sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNDİRİMLER

Gazi- Şehit İndirimi

MADDE 8- Türkiye Cumhuriyeti tarafından gazilik veya şehitlik unvanı verilmiş olanlara ve çocuklarına öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi

MADDE 9 Üniversitemiz akademik birimlerinde öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen indirimdir. Her bir kardeşin öğrenim ücretinin %5’i oranında indirim yapılır. Kardeşlerden birinin mezun olması veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde her iki kardeşin de indirimi sona erer.

Kız Öğrenci İndirimi

MADDE 10- Üniversitemiz Denizcilik Fakültesi veya Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na bağlı Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Marina ve Yat İşletmeciliği ile Mekatronik programlarında öğrenim gören kız öğrencilere, kalan öğretim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi Mezunları İndirimi

MADDE 11- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi veya Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup tercih bursu indiriminden faydalanmayan öğrencilerden; Üniversitemiz lisans veya ön lisans programlarına tam ücretli yerleşen öğrencilere %20,  %50 burslu programlarına yerleşen öğrencilere ise kalan öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılır.

Üniversite İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Çalışan İndirimi

MADDE 12- Piri Reis Üniversitesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanlarına ve çocuklarına kalan öğrenim ücretinin %20’si oranında indirim yapılır. Çalışanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde indirim sona erer.

Deniz Ticaret Odası Üye İndirimi

MADDE 13-  Başvuru yapılan tarih itibariyle en az 1 yıldır Deniz Ticaret Odası’nın aktif üyesi olmak şartıyla Deniz Ticaret Odası üyesi veya çocuklarına kalan öğrenim ücretinin %10’u oranında indirim yapılır.  İndirim uygulanan akademik yıl not ortalamasının 2,5’in altında kalması ya da ilgilinin Deniz Ticaret Odası üyeliğinin sonlanması durumunda sonraki yıl indirim sona erer.

Uzun Dönem Staj İndirimi

MADDE 14- Bir önceki yıl uzun dönem açık deniz stajına çıkan Denizcilik Fakültesi öğrencilerine, kalan eğitim-öğretim yılı öğrenim bedelinden bir sefere mahsus 1/3 oranında indirim yapılır.

Son sınıf öğrencisi olup uzun dönem açık deniz stajına çıkacak öğrencilere, Fakülteden/Kurumsal Staj Ofisinden alacakları staja çıkabilir belgesi ile başvurmaları halinde öğrenim bedelinin 1/3’ü oranında indirim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Burs ve İndirimlerin Uygulanma Esasları

MADDE 15- Öğrenciler, akademik başarı bursu dışında işbu yönergede bahsedilen indirimlerden yalnızca en yüksek olandan faydalanabilir.

Karşılıksız olarak verilen indirimler; normal öğrenim süresi olan İngilizce hazırlık eğitimi süresince 4 yarıyıl, lisans bölümlerinde 8 yarıyıl, ön lisans programlarında ise 4 yarıyıl, ders ve başarı koşulu aranmaksızın devam eder. Bu süreler sonunda başarılı/mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

Yürürlük

MADDE 16- Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 08.11.2021 tarih ve 2021/04 sayılı Burs Yönergesi yürürlükten kalkmıştır.

GEÇİCİ MADDE:

Bu yönergenin yürürlüğe girme tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin yararlanmakta oldukları burs ve indirim hakları normal öğrenimleri süresince saklı kalır.

Yürütme

MADDE 17- Bu yönergeyi Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.