2018 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUN’DA YER ALACAK PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER

 

A)ÖSYS ile üniversitedeki bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır. 
 1. Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 40.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit burs desteği sağlanır.
 2. Üniversitemizin TÜM ÜCRETLİ BÖLÜM VE PROGRAMLARINA  ilk 3 tercihle yerleşenlere eğitim bedelinin  %20'si kadar indirim yapılır. *

 3. Mühendislik Fakültesi’nin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Ekonomi ve Finans  ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünün %50 Burslu kontenjanlarına ilk 3 tercihle yerleşenlere burslu ücret düşüldükten sonra kalan eğitim bedelinin  %5’i kadar indirim yapılır .*

 4. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 ve tüm kontenjanlara ilk tercihle yerleşenlere %5 indirim yapılır.

 

 1. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır. 

 

 1. Yüzde On İndirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücretinin %10 ‘u alınmaz.

 

 1. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır. 

 

 1. Türkiye deki Üniversitelerin tam zamanlı öğretim üyesi veya tam zamanlı öğretim görevlileri ile MEB’na bağlı orta öğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmen çocuklarına %5 ücret indirimi yapılır.    

 

 1. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. 

 

 1. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.

 

 1. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır.

 

 1. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır

BK:15 -Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı,  öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

BK:16- Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

BK:17 -Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir.

BK:32- Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemi adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/ kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemi adamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/ Gemi adamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemi adamı yeterliğini almak için Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.

BK:60- Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkânlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.

BK:76- *Piri Reis Üniversitesi’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibari ile yerleşip kayıt olan öğrencilere ait, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ücreti; Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 40.000.00 TL + KDV, Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 25.000.00 TL + KDV’dir.

 

Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 5 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 5 (beş) eşit taksit olarak ödenmek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.

 

Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

B)Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi:

Aşağıdaki Bölüm ve Programlara %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç;  

 • Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Vadeli Öğrenim Ücreti ve iş garantisi için,
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; tüm program öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü’ öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için, Rektörlüğe başvurabilirler. 

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini peşin, kalanın ise 5 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca Denizcilik Fakültesi bölümlerinin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

*AÇIKLAMALAR; 

Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz. 

Yüzde Yetmiş Beş Burslu (%75 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.

 Yüzde Elli  Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

Yüzde Yirmi indirimli (%20 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretliyerleşen öğrencilerden  normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %20’si alınmaz. 

Yüzde On İndirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücretinin %10 ‘u alınmaz.

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar. Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu kontenjana yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup,  Lisansta (4 yıl) , Ön lisansta (2 yıl) devam eder. 

BK:86  - Bu programdaki öğrenim dili en az %30 İngilizcedir.    

BK:168- Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Ön lisans ve Lisans eğitiminin ilk yılına ait üniformalar, Üniversitemiz tarafından verilecek olup, takip eden yıllarda öğrenci üniformasını kendi temin edecektir. 

* Not: Öğrencinin ödeyeceği eğitim bedeli birden fazla burs ve indirim  kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.