Burslar (2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi)

A)    ÖSYS ile üniversitedeki sınavlarda yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda  indirimler uygulanır. 

a)    Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 50.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten  Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği  Bölümü,  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl  9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit  burs desteği sağlanır.

b)    Öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyenlere %5 ve  tüm  kontenjanlara ilk iki (2) tercihle yerleşenlere %5 indirim yapılır.

c)    Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarının Ücretli kısımlarına yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.

 d)    Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır. 

e)  Türkiye deki  Üniversitelerin tam zamanlı  öğretim üyesi veya tam zamanlı  öğretim görevlileri ile, MEB’na bağlı orta öğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmen çocuklarına %5 ücret indirimi yapılır.
    
f)Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. 

g)Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere Sporcu Bursu Yönergemiz çerçevesinde belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında  sporcu indirimi yapılır. 

h) İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine  ek olarak %5 indirim yapılır. 

ı) Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ikinci derece yakınlarına %15 oranında  ücret indirimi yapılır.

Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda yayınlacaktır. (www.pirireis.edu.tr)

B)    Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi:


Aşağıdaki Bölüm ve Programlara  %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç;  
•    Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,
•    Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; ‘Deniz Ulaştırma İşletme’, ‘Deniz ve Liman İşletmeciliği’, ‘Gemi Makineleri İşletme’, ‘Gemi İnşaatı’, ‘Mekatronik’ ve ‘Yat İşletme ve Yönetimi’  programları,
•    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü  öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler. 

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini peşin, kalanın ise 5 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen bölümlerin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan yukarıda belirtilen bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri,  ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da  bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

*AÇIKLAMALAR; 

  1. Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz. 
  2. %75 Burslu (%75 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.
  3.  %50 Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.
  4.  %20 indirimli (%20 indirimli) yerleşen öğrencilerden de normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %20’i alınmaz. 
  5. Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar.
  6. Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı  olup,  Lisansta (4 yıl) , Ön lisansta (2 yıl) devam eder. 
  7. Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci , kardeş    indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.