Vadeli Öğrenim Ücretinden Yararlanan Öğrencilerimizin Kayıt Yenileme Esnasında Getirmesi Zorunlu Evrakları

 

 • Nüfus Cüzdanlarının Aslı
 • Kefile ve Evli ise eşine ait dilekçeler ( Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
 • Öğrencinin ve Kefilin İkametgah Belgesi veya Adres Belgesini içeren güncel sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturalarından herhangi birinin aslı talep edilmektedir.
 • Kefile Ait aşağıda belirtilen ve kişiye uygun Gelir Beyan Belgesi

 

 • Ücretli Çalışan ise; Kaşe ve İmzalı son aya ait maaş bordrosu ile özel bir kurumda çalışıyor ise bu belgeye ilave olarak imza sirküleri
 • Emeklisi ise; Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi, Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı (Kurumca Kaşeli ve
 • İmzalı olacak)
 • Şahıs Şirketi Sahibi ise; Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Güncel işletme hesap özeti, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Sermaye Şirketi Ortağı ise; Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar, Vergisi Beyannamesi, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Kira Geliri Sahibi ise;Tapu, Kira Kontratı (Son 2 Yıllık), Banka Kira, Geliri Dökümünün Kaşeli ve İmzalı Belgesi
 • Faiz Geliri Sahibi ise; Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesinin İmzalı ve Kaşeli hali
 • Çiftçi ise; Çiftçilik Belgesi ve Bankadan Zirai Kazancı Gösterir Belge
   

ONAYLI) EVRAKLARIN EKSİK OLMASI HALİNDE İŞLEMİNİZ YAPILMAYACAKTIR.

NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN HER KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

Evrakları İndirmek İçin Tıklayınız.

Evrakların eksik olması halinde işleminiz yapılmayacaktır.