VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ ve KARİYER PLANLAMA SÖZLEŞMESİ UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Piri Reis Üniversitesi’nin %100 ve %75 Burslu Programlarına yerleşenler hariç, Üniversitemizin Tüm Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin talep etmeleri halinde Okul ücretinin KDV hariç (maksimum) %80’ine kadar olan kısmı için normal öğrenim süresi sonunda ödenmek üzere eğitimleri süresince Vadeli Öğrenim ücreti için başvuru yapabilirler. Öğrencilerin yazılı talebine istinaden Üniversite Yönetimince yapılacak değerlendirme neticesinde Vadeli Öğrenim Ücreti oranı belirlenir ve talep sahibine e-mail veya mektupla bildirilir.

Kayıt esnasında Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesi; Öğrencinin kendisi, Kefili ve Üniversite ile, TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi Sözleşmesi; Öğrencinin kendisi ve TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi arasında imzalanır.

Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesinde yer alan Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi, derse devam yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve YÖK Disiplin Yönetmeliği Hükümleri gereğince disiplin cezası alması durumunda Vadeli Öğrenim Ücreti oranının azaltılması veya tümüyle kaldırılmasına Üniversite Yönetimi tarafından karar verilebilir. Vadeli Öğrenim Ücretine ilişkin belgeler Vadeli Öğrenim Ofisinde, kalan ücret miktarına ilişkin işlemler ise Mali İşler Müdürlüğü’nde yapıldıktan sonra Kayıt İşlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde tamamlanarak Öğrenciye Üniversite kimliği verilir.

Her yıl için belirlenen Okul ücretinin vadelendirilen tutarı, kayıtların başladığı ilk günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre USD olarak belirlenir. Öğrenciye tanınan Vadeli Öğrenim Ücretinin USD tutarına kesin kayıt tarihinin ilk günü mevcut piyasa koşullarına göre makul oranda yıllık vade oranı uygulanarak ilgili eğitim yılına ait borç miktarı USD olarak belirlenir. Her yıl için aynı işlem tekrarlanır.

Her Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci tarafından alınan vadeli öğrenim ücreti, Lisans öğrencileri için ilgili fakülteye kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim-öğretim yılı da dahil olmak üzere) 5 (beş) sene sonra , Hazırlık sınıfını atlaması halinde 4(dört) sene sonra başlamak kaydıyla, normal eğitim süresine göre 4 veya 5 yıla kadar, her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte, Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için Denizcilik Meslek Yüksek Okuluna kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim yılı da dahil olmak üzere) 4 (dört) sene sonra, Hazırlık sınıfını atlaması halinde 3(üç) sene sonra, başlamak üzere 3 (üç) yıl süreyle her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte ödenecektir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Vadeli Öğrenim Sözleşmesi ile birlikte TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama Anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği,Gemi Makineleri İşletme,Gemi İnşaatı,Mekatronik.Yat İşletme ve Yönetimi Programları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Programı öğrencileri; öğrenim süresince yapılan sözleşme ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşma hükümleri çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrenci’nin iş imkanından yararlanıp yararlanamayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşması’nda belirtilen kriterlerin yanı sıra, Öğrenci’nin derslere devamı, YÖK Disiplin yönetmeliğine uyumu, varsa staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

Eğitim Ücreti Ödeme Şekilleri Kayıt Yenileme Eğitim-Öğretim Ücretleri Yeni Kayıt - Eğitim ve Öğretim Ücretleri