VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ (V.Ö.Ü.) ve KARİYER PLANLAMA SÖZLEŞMESİ UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

       Piri Reis Üniversitesi’nin  %100 ve %75 Burslu Programlarına  yerleşenler hariç, ÜniversitemizinDenizcilik Fakültesinin“Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” öğrencileri; Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; “Deniz Ulaştırma  ve İşletme”, “Deniz ve Liman İşletmeciliği”, “Gemi Makineleri İşletme”, “Gemi İnşaatı”, “Mekatronik” , “Marina ve Yat İşletmeciliği” , “Lojistik” , “Gemi Aşçılığı” , “Bilgisayar Programcılığı” ve ”Deniz Brokerliği” programları öğrencileri ileİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin“Denizcilik İşletmeleriYönetimi” öğrencileri talep etmeleri halinde Okul ücretinin KDV hariç (maksimum) %80’ine kadar olan kısmı için normal öğrenim süresi sonunda ödenmek  üzere normal eğitimleri süresince Vadeli Öğrenim için başvurabilirler. Öğrencilerin web sayfamızda  başvurularına istinaden  Üniversite Yönetimince  Vadeli Öğrenim Ücreti oranı belirlenir ve talep sahibine e-mail, mektup veya PRU web portalından  bildirilir.

       Kayıt esnasında; Öğrencinin kendisi, Kefili ve Üniversite arasında  Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesiimzalanır.  Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesinde yer alan Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif genel not ortalamasının 2.00’nın altına düşmesi, derse devam yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve YÖK Disiplin Yönetmeliği Hükümleri gereğince disiplin cezası alması durumunda Vadeli Öğrenim Ücreti oranının azaltılması veya tümüyle kaldırılması gündeme gelebilir. Vadeli Öğrenim Ücretine ilişkin belgeler Vadeli Öğrenim Ofisinde, kalan ücret miktarına ilişkin işlemler ise Mali İşler Müdürlüğü’nde yapıldıktan sonra Kayıt İşlemleri Öğrenci  İşleri  Müdürlüğü’nde tamamlanarak Öğrenciye Üniversite kimliği verilir. 

      Her yıl için belirlenen Okul ücretinin vadelendirilen tutarı, kayıtların başladığı ilk günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre USD olarak belirlenir. Öğrenciye tanınan Vadeli Öğrenim Ücretinin USD  tutarına  kesin kayıt tarihinin ilk günü  mevcut piyasa koşullarına göre makul oranda yıllık   vade oranı uygulanarak ilgili eğitim yılına ait borç miktarı USD olarak belirlenir. Her yıl için aynı işlem tekrarlanır. 

      Her Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci tarafından alınan vadeli öğrenim ücreti, Lisans öğrencileri için ilgili fakülteye kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim-öğretim yılı da dahil olmak üzere) 5 (beş) sene sonra , Hazırlık sınıfını atlaması halinde 4(dört) sene sonra başlamak kaydıyla 5(beş) veya 4(dört) yıl süreyle , her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte, Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için Denizcilik Meslek Yüksek Okuluna kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim yılı da dahil olmak üzere) 4 (dört) sene sonra, Hazırlık sınıfını atlaması halinde 3(üç) sene sonra,  başlamak üzere 3 (üç) yıl süreyle her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte ödenecektir.

       2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Denizcilik Fakültesinin “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” öğrencileri ile TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi arasında Vadeli Öğrenim Sözleşmesi ile birlikte,   ayrıcaKariyer Planlama Anlaşması imzalanır. ÖğrencilerÖğrenim süresince yapılan sözleşme ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşma hükümleri çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrenci’nin iş imkanından yararlanıp yararlanamayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşması’nda belirtilen kriterlerin yanı sıra, Öğrenci’ nin derslere devamı, YÖK Disiplin yönetmeliğine uyumu, varsa staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.