2018 Yılında yeni değişen sisteme göre, Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin Mühendislik Fakültelerine Sayısal  puanına göre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Eşit Ağırlık  puanı ile, diğer bölümlere ise Kontenjan Kılavuzda yayınlandığı türde puan ile  YKS  (bknz 2018 ÖSYS Kılavuz)  öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm Akademik Birimlerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

ÖSYM ‘nin belirlediği tarihler içinde kayıtlarını tamamlamayan adaylar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybedecektir. Bu tarihler ÖSYM tarafından ilan edilmekte olup, Üniversitemiz tarafından değişiklik yapılması mümkün değildir.

Öğrencilerin kayıt işlemlerini şahsen yapmaları gerekir. Kayıt yaptıracak öğrencinin kayda gelememesi durumunda öğrenci 18 yaşından küçük ise, anne veya babası kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Herhangi başka bir akraba vb. bir kişi, vekaletnamesi olmadığı takdirde bu işlemi yapamaz. 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerin kayıt işlemlerini bir başkasının yapabilmesi için, o kişiye noter tasdikli vekaletname vermesi gerekmektedir. Öğrenci yerine kayda gelen kişilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları gerekmektedir.

Lisans programlarımıza öğrenci kabulü üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2018 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yayınlandığında kontrol etmenizi öneririz. (www.osym.gov.tr) (www.pirireis.edu.tr)

Açık olan program ve bölümlerimiz;

Denizcilik Fakültesi

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği (2018 yılında öğrenci  alınacaktır)

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • Uluslararası İşletme ve Ticaret
 • Ekonomi ve Finans
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Uluslararası Lojistik

Hukuk Fakültesi

 • 2018 yılında açılma izni alınan fakültemiz bölümleri kılavuzda yayınlanacaktır.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Gemi İnşaatı (%30 İngilizce)
 • Lojistik (%30 İngilizce)
 • Bilgisayar Programcılığı (%30 İngilizce)
 • Deniz Brokerlığı (%30 İngilizce)
 • Deniz ve Liman İşletme (%30 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)

2018-2019   akademik yılında ön lisans düzeyinde Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak 10  adet programımız bulunmaktadır. Eğitim dili %30 ve %100  İngilizce olan Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun Bölümleri,

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Gemi İnşaatı (%30 İngilizce)
 • Lojistik (%30 İngilizce)
 • Bilgisayar Programcılığı (%30 İngilizce)
 • Deniz Brokerlığı (%30 İngilizce)
 • Deniz ve Liman İşletme (%30 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)

Hayır, tüm  üniversitelerin lisans / ön lisans programlarına öğrenci  kabulü ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.

İlk yerleştirme sonrasında ek kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz. Daha önce ilk yerleştirmede bir programa yerleştirilmediyseniz, ek yerleştirme ile Üniversitemizde ‘’açık kontenjan var ise’’ yerleştirilme olanağınız olabilir. Bu konuda inisiyatif tamamen ÖSYM Başkanlığındadır. Bu süreç için ÖSYM Başkanlığının Ek Kontenjan kılavuz kitapçığı takip edilmelidir.

 

2018 – 2019 Eğitim - Öğretim yılı için Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır.

Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarına, başvuru tarih ve koşullarına  www.pirireis.edu.tr web sayfasından Öğrenci İşleri Müdürlüğü Linkinin altından ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan kontenjanlarımızı ise www.pirireis.edu.tr sayfamızdan  Öğrenci İşleri Müdürlüğü linki altından takip edebilirsiniz. Kontenjan ve koşullar 2018  DGS Kılavuzunda yayınlanacaktır.

DGS ile öğrenci alınacak bölümlerimiz;

Denizcilik  Fakültesi

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • Uluslararası İşletme ve Ticaret
 • Ekonomi ve Finans
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından ya da merkezi puan ile yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Yatay Geçiş Kontenjanları her Akademik senenin başında www.pirireis.edu.tr sayfasında yayınlanır.

2018-19 Yatay Geçişleri Güz yy için 2018-19 yılı Akademik Takvimde belirtilen süreç içinde gerçekleşecektir.

Üniversitemizde öğrenim dili Fakültelerde, lisans programlarında  %100 İngilizcedir. Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda ise eğitim dili %30 ve %100 İngilizcedir. Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin  öğrenimlerine başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir.

Bu yeterliğe haiz olan öğrenciler Hazırlık sınıfını atlayarak, normal öğrenime başlayabilirler. Bu yeterliği olmayan her öğrenci için Lisans/Ön lisans sınıfları öncesi, Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Uluslararası bir dil olan İngilizceyi, iyi derecede konuşabilen gerçek mezunlar ve öğrenciler yetiştirmek başlıca amacımızdır.

Üniversitemiz, öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yan dal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. Piri Reis Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde "Çift Ana dal" (double major) ve "Yan dal" (minor) programlarına girebilmektedirler.

Üniversitemizde Çift anadal yapabileceğiniz bölümler için Detaylı Bilgi İçin; www.pirireis.edu.tr sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Öğrenci çift anadal ya da dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Yaşam boyu Öğrenme (LLP) programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Piri Reis Üniversitesi uluslararası standartlarda bir yüksek öğretim kurumu olmayı hedeflediği için, AB Komisyonu Yürütme ajansı tarafından verilen genişletilmiş üyelik (EUCX) hakkını ilk akademik yılında kazanan Türkiye'de ilk üniversite olmuştur. Standart Erasmus üyeliğinden (EUC) farklı olan EUCX üyeliği Avrupa Birliği içinde her üniversite ile uzun dönem öğrenci, öğretim üyesi değişimi yapılabilmesine, ortak Avrupa Birliği projeleri yürütülmesine olanak vermektedir.

Erasmus programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

 

Denizcilik Fakültesi:

 • LatvianMaritimeAcademy/Letonya
 • UniversitateaMaritimaConstanta/Romanya
 • MirceaCelBatran”NavalAcademy/Romanya
 • UniversityofRijeka/Hırvatistan**ProgramHırvatça’dır
 • NikolaVaptsarov”NavalAcademy/Bulgaristan
 • UniversityofCantabria**Programİspanyolca’dır
 • JadeUniversityofAppliedSciences/Almanya**ProgramAlmanca’dır

Mühendislik Fakültesi:

 • WestPomerianUniversityofTechnology/Polonya
 • University of Trieste/İtalya
 • University of Genova/İtalya
 • BremenUniversityofAppliedSciences/Almanya
 • UniversitatPolitecnicaDeCatalunya/İspanya**Programİspanyolca’dır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

 • UniversityofFreiburg/Almanya*ProgramAlmanca’dır.
 • UniversityofLodz/Polonya*ProgramLehçe’dir.
 • UniversityofUjep/ÇekCumhuriyeti
 • MirceaCelBatranNavalAcademy /Romanya
 • TransilvaniaUniversityofBrasov/Romanya
 • TechnisheUniversitatDresden /Almanya
 • UniversityofMotenegro /Montenegro
 • University of Piraeus/ Yunanistan
 • Jade University/Almanya

 

 

Üniversitemizde 2011-2012 öğretim yılı Bahar döneminde Denizcilik Fakültesi öğrencilerimizin Latvian Maritime Academy'de öğrenim görmesiyle başlayan Erasmus öğrenim hareketliliği 2017-18 öğretim yılında, artan sayıda öğrencimizin katılımıyla devam etmektedir. Bunun yanında Erasmus kapsamında 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 öğretim yılında yurt dışından değişim programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden gelip,  Üniversitemizde birer dönem öğrenim gören öğrencilerimiz de bizim için ayrı birer gurur kaynağı olmuşlardır.

 

Üniversitemizde İngilizce dışında bu sene İspanyolca/ Almanca/Rusça/Çince dili talep halinde seçmeli ders olarak konulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Fransızca dersi görmektedirler.

Öğrenciler, özel durumlarını belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle izinli sayılma/dondurma başvurusunda bulunabilirler. İlk kez kayıt yapacak yeni öğrenciler ise, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra izinli sayılma başvurusunda bulunabilirler.

Üniversitemizde, eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek ve başarıyı teşvik etmek ve desteklemek amaçları ile çeşitli burslar verilmektedir. Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, Üniversite İçi Başarı Bursu, Sporcu Bursu gibi.

Üniversitemizde %10,%20,%25,%50,%75,%100 oranlarında burslarımız mevcuttur.

Ayrıca öğrencilerimizin mezun olduklarında geri ödeme yapabilecekleri Vadeli Öğrenim Ücreti imkânımız bulunmaktadır.

VADELİ Öğrenim Ücreti uygulaması; %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç,      Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun belirtilen program öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler. Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini yukarıda belirtilen aylarda ve 6 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

Vadeli Öğrenim Ücreti uygulamamıza yönelik kriterler ve detaylar resmi web sayfamızda yer almaktadır. www.pirireis.edu.tr

Evet yapılıyor, kardeşlerden üniversitemize ilk olarak yerleşen öğrencinin ödeyeceği ücrete %10 oranında indirim yapılmaktadır.

Üniversitemize yerleştikten sonra gerekli şartları yerine getiren öğrencilere Başarı Bursları verilmektedir. Üniversite içi başarı bursu, Piri Reis Üniversitesine yerleşip üniversite üst kurulu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili yarıyılda belli bir not ortalamasının üzerinde olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı burs verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında her iki yerleşkemiz içindeki bir uzman doktor ve iki hemşiresi bulunan revirimize başvurabilirler.

Ayrıca her iki kampüste dönüşümlü olarak hizmet veren üç uzman psikoloğumuzun bulunduğu, psikolojik danışma servisimiz mevcuttur.

- Askerlik sevk işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

- Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) tarafından yürütülür.

- Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin Hazırlık/Ön lisans-Lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek, ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.

- Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, izinli sayılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde EK-C2 Belgesi düzenlenerek ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. EK-C2 Belgeleri iadeli taahhütlü posta ile ya da Kargo ile gönderilir. Teslim alındı belgeleri öğrencilik süresince saklanır.

- Öğrencinin askerlik nedeni ile Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.

veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin ÖİM’ne ,  ardından Askerlik Birimine başvurması gerekir.

Yurt dışına EĞİTİM amacı ile çıkmak için pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler Üniversite adına eğitime katılıyorlar ise, (staj, fuar vs.) öğrenci belgesi alarak,  İstanbul Valiliği İL Emniyet Müdürlüğü’ ne teslim ederler.

Ayrıca Devlet Politikaları kapsamında Üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyen, 21 yaşını geçmemiş her öğrenci harçsız pasaport çıkarabilmektedir.

Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda üniforma giyme zorunludur.

Üniforma Hazırlık sınıfında serbest olup, hazırlık sınıfı ertesi ön lisans ve lisans sınıflarında zorunlu hale getirilmiştir.

Üniforma giyme zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;

Denizcilik Fakültesi;

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)

Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda mülakat zorunludur.

Mülakat zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;

Denizcilik Fakültesi;

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)

Mülakatlar, Akademik Birimlerin ilgili komisyonlarınca LYS ve DGS ilk kayıtta gerçekleşir. Gemi adamı olabilme koşulu ile birlikte adaylardan mülakatta başarılı olmaları istenir. Komisyonlar tarafından sözlü sınav şeklinde değerlendirilen sonuca göre adayın başarılı olması halinde kayıt ve kabul işlemi gerçekleşir. Komisyonlar konuya vakıf en az bir başkan ve üç kişiden oluşmaktadır. Mülakatlarda başarısız olunması halinde, öğrenci adayı kayıtlanmadan ÖSYM Başkanlığına durumu bildirilir ve Devlet Politikaları kapsamında öğrencinin başka bir programa yerleşmesi için resmi yazı yazılır.

Mülakatlarda aday öğrencilerden özel bir kıyafet ile gelmeleri istenmez. Mülakatlar sohbet ortamında, bedensel testler olmaksızın gerçekleşmektedir.

Başarılı olan aday öğrencilerin kayıt kabul işlemleri gerçekleşir.

 

Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır.