Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin Mühendislik Fakültelerine MF4 puanına göre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesine TM-1 puanı ile, diğer bölümlere ise Kontenjan Kılavuzda yayınlandığı türde puan ile  YGS-1 –YGS-5 ve  YGS-6 ile (bknz 2017 ÖSYS Kılavuz)  öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

Lisans programlarımıza öğrenci kabulü üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yayınlandığında kontrol etmenizi öneririz. (www.osym.gov.tr)

Açık olan programlar;

Denizcilik Fakültesi

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi

Hayır, tüm  üniversitelerin lisans / ön lisans programlarına öğrenci  kabulü ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.

İlk yerleştirme sonrasında ek kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz. Daha önce ilk yerleştirmede bir programa yerleştirilmediyseniz, ek yerleştirme ile ‘’açık kontenjan var ise’’ yerleştirilme olanağınız olabilir. Bu konuda insiyatif tamamen ÖSYM Başkanlığındadır.

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı için Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır.

Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarına www.pirireis.edu.tr web sayfasından Öğrenci İşleri Müdürlüğü Linkinin altından ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan kontenjanlarımızı ise www.pirireis.edu.tr sayfamızdan  Öğrenci İşleri Müdürlüğü linki altından takip edebilirsiniz. Kontenjan ve koşullar 2017  DGS Kılavuzunda yayınlanacaktır.

YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından  yada merkezi puan ile yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

Yatay Geçiş Kontenjanları her Akademik senenin başında www.pirireis.edu.tr sayfasında yayınlanır.

2017-18 Yatay Geçişleri Güz yy için Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecektir.

Üniversitemizde öğrenim dili Fakültelerde, lisans programlarında  %100  İngilizce'dir. Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda ise eğitim dili %30 ve %100 İngilizcedir. Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin  öğrenimlerine başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir.

Bu yeterliğe haiz olan öğrenciler Hazırlık sınıfını atlayarak, normal öğrenime başlayabilirler. Bu yeterliği olmayan her öğrenci için Lisans/Ön lisans öncesi, Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Uluslararası bir dil olan İngilizceyi , iyi derecede konuşabilen gerçek mezunlar ve öğrenciler yetiştirmek başlıca amacımızdır.

 

Üniversitemiz, öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yandal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. Piri Reis Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde "Çift Anadal" (double major) ve "Yandal" (minor) programlarına girebilmektedirler.

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Yaşam boyu Öğrenme (LLP) programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Piri Reis Üniversitesi uluslararası standartlarda bir yüksek öğretim kurumu olmayı hedeflediği için, AB Komisyonu Yürütme ajansı tarafından verilen genişletilmiş üyelik (EUCX) hakkını ilk akademik yılında kazanan Türkiye'de ilk üniversite olmuştur. Standart Erasmus üyeliğinden (EUC) farklı olan EUCX üyeliği Avrupa Birliği içinde her üniversite ile uzun dönem öğrenci, öğretim üyesi değişimi yapılabilmesine, ortak Avrupa Birliği projeleri yürütülmesine olanak vermektedir.

Erasmus programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Denizcilik Fakültesi:

Jade University of Applied Sciences/Almanya

Latvian Maritime Academy/Letonya

Mircea Cel Batran” Naval Academy (ANMB)/Romanya

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

University of Cantabria/İspanya

University of Rijeka/Hırvatistan

Mühendislik Fakültesi:

Università degli Studi di Genova/İtalya

Università degli Studi di Trieste/İtalya

West Pomeranian University of Technology, Szczecin/ Polonya

Bremen University of Applied Sciences, Bremen/ Almanya

Fen Edebiyat Fakültesi

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

Trieste University(Italy)

Ovidius University, Constanta/ Romanya

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Universty of Freiburg/Almanya

University of Lodz/Polonya

University of Ujep/Çek Cumhuriyeti

Farabi değişim programları kapmasamında  Piri Reis ünivesitesi’nin İstanbul Ticaret Üniversitesi ile (Mühendislik, İşletme ve Yönetim Bilimler, Matematik ve Bilişim,Cumhuriyet Üniv. Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik Müh.) ve Fen Bilimleri Enstitüsü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Elektrik-Elektronik Müh.) ile ikili anlaşmalarımız mevcuttur.

Üniversitemizde 2011-2012 öğretim yılı Bahar döneminde Denizcilik Fakültesi öğrencilerimizin Latvian Maritime Academy'de öğrenim görmesiyle başlayan Erasmus öğrenim hareketliliği 2012-2013, 2013-214 ve 2014-2015  öğretim  yılında , artan sayıda öğrencimizin katılımıyla devam etmektedir. Bunun yanında Erasmus kapsamında 2012-2013; 2013-2014 ; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017  öğretim yılında Romanya ve Finlandiya'daki üniversitelerden gelip Üniversitemizde birer dönem öğrenim gören öğrencilerimiz de bizim için ayrı birer gurur kaynağı olmuşlardır.

 

Üniversitemizde İngilizce dışında bu sene İspanyolca/ Almanca/Rusça  dili talep halinde  seçmeli ders olarak konacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Fransızca dersi görmektedirler

Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle izinli sayılma başvurusunda bulunabilirler. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra izinli sayılma başvurusunda bulunabilirler.

Üniversitemizde, eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek ve başarıyı teşvik etmek ve desteklemek amaçları ile çeşitli burslar verilmektedir. Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, Üniversite İçi Başarı Bursu gibi.

Üniversitemizde %10,%20,%25,%50,%75,%100 oranlarında burslarımız mevcuttur.

Ayrıca öğrencilerimizin mezun olduklarında geri ödeme yapabilecekleri Vadeli Öğrenim Ücreti  imkanımız bulunmaktadır.

VADELİ Öğrenim Ücreti uygulaması; %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç,      Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler. Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini yukarıda belirtilen aylarda ve 6 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu taktirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında her iki yerleşkemiz içindeki bir uzman doktor ve iki hemşiresi bulunan revirimize başvurabilirler.

Ayrıca iki  uzman psikoloğumuzun bulunduğu, psikolojik danışma servisimiz mevcuttur.

- Askerlik sevk işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

- Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) tarafından yürütülür.

- Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin Hazırlık/Ön lisans-Lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek, ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

- Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, izinli sayılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde EK-C2 Belgesi düzenlenerek ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. EK-C2 Belgeleri iadeli taahhütlü posta ile ya da  Kargo  ile gönderilir. Teslim alındı belgeleri öğrencilik süresince saklanır.

- Öğrencinin askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin ÖİM’ne ,  ardından Askerlik Birimine başvurması gerekir.

Yurt dışına EĞİTİM amacı ile çıkmak için  pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler Üniversite adına eğitime katılıyorlar ise, (staj, fuar vs)  “Harçsız Pasaport Yazısı” alarak,  İstanbul Valiliği İL Emniyet Müdürlüğü’ ne teslim ederler.