2018 Yılında yeni değişen sisteme göre, Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin Mühendislik Fakültelerine Sayısal  puanına göre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Eşit Ağırlık  puanı ile, diğer bölümlere ise Kontenjan Kılavuzda yayınlandığı türde puan ile  YKS  (bknz 2018 ÖSYS Kılavuz)  öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm Akademik Birimlerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

ÖSYM ‘nin belirlediği tarihler içinde kayıtlarını tamamlamayan adaylar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybedecektir. Bu tarihler ÖSYM tarafından ilan edilmekte olup, Üniversitemiz tarafından değişiklik yapılması mümkün değildir.

Öğrencilerin kayıt işlemlerini şahsen yapmaları gerekir. Kayıt yaptıracak öğrencinin kayda gelememesi durumunda öğrenci 18 yaşından küçük ise, anne veya babası kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Herhangi başka bir akraba vb. bir kişi, vekaletnamesi olmadığı takdirde bu işlemi yapamaz. 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerin kayıt işlemlerini bir başkasının yapabilmesi için, o kişiye noter tasdikli vekaletname vermesi gerekmektedir. Öğrenci yerine kayda gelen kişilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları gerekmektedir.

Lisans programlarımıza öğrenci kabulü üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2018 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yayınlandığında kontrol etmenizi öneririz. (www.osym.gov.tr) (www.pirireis.edu.tr)

Fakülte ve Bölümler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulmasına onay veren 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu kararı   (16 Şubat 2018) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci alımı ile ilgili YÖK'ün karar beklenmektedir.

 

2018-2019   akademik yılında ön lisans düzeyinde Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak 10  adet programımız bulunmaktadır. Eğitim dili %30 ve %100  İngilizce olan Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun Bölümleri,

Hayır, tüm  üniversitelerin lisans / ön lisans programlarına öğrenci  kabulü ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.

İlk yerleştirme sonrasında ek kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz. Daha önce ilk yerleştirmede bir programa yerleştirilmediyseniz, ek yerleştirme ile Üniversitemizde ‘’açık kontenjan var ise’’ yerleştirilme olanağınız olabilir. Bu konuda inisiyatif tamamen ÖSYM Başkanlığındadır. Bu süreç için ÖSYM Başkanlığının Ek Kontenjan kılavuz kitapçığı takip edilmelidir.

 

2018 – 2019 Eğitim - Öğretim yılı için Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır.

Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarına, başvuru tarih ve koşullarına  www.pirireis.edu.tr web sayfasından Öğrenci İşleri Müdürlüğü Linkinin altından ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan kontenjanlarımızı ise www.pirireis.edu.tr sayfamızdan  Öğrenci İşleri Müdürlüğü linki altından takip edebilirsiniz. Kontenjan ve koşullar 2018  DGS Kılavuzunda yayınlanacaktır.

DGS ile öğrenci alınacak bölümlerimiz;

Denizcilik  Fakültesi

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • Uluslararası İşletme ve Ticaret
 • Ekonomi ve Finans
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

YÖK tarafından denkliği belirlenen yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisans programından ya da merkezi puan ile yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Yatay Geçiş Kontenjanları her Akademik senenin başında www.pirireis.edu.tr sayfasında yayınlanır.

2018-19 Yatay Geçişleri Güz yy için 2018-19 yılı Akademik Takvimde belirtilen süreç içinde gerçekleşecektir.

Üniversitemizde öğrenim dili Fakültelerde, lisans programlarında  %100 İngilizcedir. Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda ise eğitim dili %30 ve %100 İngilizcedir. Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin  öğrenimlerine başlayabilmeleri için İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekir.

Bu yeterliğe haiz olan öğrenciler Hazırlık sınıfını atlayarak, normal öğrenime başlayabilirler. Bu yeterliği olmayan her öğrenci için Lisans/Ön lisans sınıfları öncesi, Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Uluslararası bir dil olan İngilizceyi, iyi derecede konuşabilen gerçek mezunlar ve öğrenciler yetiştirmek başlıca amacımızdır.

Üniversitemiz, öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yan dal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. Piri Reis Üniversitesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde "Çift Ana dal" (double major) ve "Yan dal" (minor) programlarına girebilmektedirler.

Üniversitemizde Çift anadal yapabileceğiniz bölümler için Detaylı Bilgi İçin; www.pirireis.edu.tr sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Öğrenci çift anadal ya da dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Yaşam boyu Öğrenme (LLP) programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Piri Reis Üniversitesi uluslararası standartlarda bir yüksek öğretim kurumu olmayı hedeflediği için, AB Komisyonu Yürütme ajansı tarafından verilen genişletilmiş üyelik (EUCX) hakkını ilk akademik yılında kazanan Türkiye'de ilk üniversite olmuştur. Standart Erasmus üyeliğinden (EUC) farklı olan EUCX üyeliği Avrupa Birliği içinde her üniversite ile uzun dönem öğrenci, öğretim üyesi değişimi yapılabilmesine, ortak Avrupa Birliği projeleri yürütülmesine olanak vermektedir.

Erasmus programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

 

Denizcilik Fakültesi:

 • LatvianMaritimeAcademy/Letonya
 • UniversitateaMaritimaConstanta/Romanya
 • MirceaCelBatran”NavalAcademy/Romanya
 • UniversityofRijeka/Hırvatistan**ProgramHırvatça’dır
 • NikolaVaptsarov”NavalAcademy/Bulgaristan
 • UniversityofCantabria**Programİspanyolca’dır
 • JadeUniversityofAppliedSciences/Almanya**ProgramAlmanca’dır

Mühendislik Fakültesi:

 • WestPomerianUniversityofTechnology/Polonya
 • University of Trieste/İtalya
 • University of Genova/İtalya
 • BremenUniversityofAppliedSciences/Almanya
 • UniversitatPolitecnicaDeCatalunya/İspanya**Programİspanyolca’dır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

 • UniversityofFreiburg/Almanya*ProgramAlmanca’dır.
 • UniversityofLodz/Polonya*ProgramLehçe’dir.
 • UniversityofUjep/ÇekCumhuriyeti
 • MirceaCelBatranNavalAcademy /Romanya
 • TransilvaniaUniversityofBrasov/Romanya
 • TechnisheUniversitatDresden /Almanya
 • UniversityofMotenegro /Montenegro
 • University of Piraeus/ Yunanistan
 • Jade University/Almanya

 

 

Üniversitemizde 2011-2012 öğretim yılı Bahar döneminde Denizcilik Fakültesi öğrencilerimizin Latvian Maritime Academy'de öğrenim görmesiyle başlayan Erasmus öğrenim hareketliliği 2017-18 öğretim yılında, artan sayıda öğrencimizin katılımıyla devam etmektedir. Bunun yanında Erasmus kapsamında 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 öğretim yılında yurt dışından değişim programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden gelip,  Üniversitemizde birer dönem öğrenim gören öğrencilerimiz de bizim için ayrı birer gurur kaynağı olmuşlardır.

 

Üniversitemizde İngilizce dışında bu sene İspanyolca/ Almanca/Rusça/Çince dili talep halinde seçmeli ders olarak konulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Fransızca dersi görmektedirler.

Öğrenciler, özel durumlarını belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle izinli sayılma/dondurma başvurusunda bulunabilirler. İlk kez kayıt yapacak yeni öğrenciler ise, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra izinli sayılma başvurusunda bulunabilirler.

2018 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUN’DA YER ALACAK PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER

BK:15 -Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı,  öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

BK:16- Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

BK:17 -Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir.

BK:32- Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemi adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/ kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemi adamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/  Gemi adamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemi adamı yeterliğini almak için Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.

BK:60- Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkânlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.

BK:76- *Piri Reis Üniversitesi’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibari ile yerleşip kayıt olan öğrencilere ait, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ücreti; Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 40.000.00 TL + KDV, Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 25.000.00 TL + KDV’dir.

 

                      Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 5 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 5 (beş) eşit taksit olarak ödenmek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.

 

 1. ÖSYS ile üniversitedeki bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır.
 1. Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 40.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit burs desteği sağlanır.
 2. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 ve tüm kontenjanlara ilk tercihle yerleşenlere %5 indirim yapılır.
 3. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.
 4. Yüzde On İndirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücretinin %10 ‘u alınmaz.
 5. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.
 6. Türkiye deki Üniversitelerin tam zamanlı öğretim üyesi veya tam zamanlı öğretim görevlileri ile MEB’na bağlı orta öğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmen çocuklarına %5 ücret indirimi yapılır.   
 7. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır.
 8. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.
 9. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır.
 10. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır

 

  Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

 

              Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi:

Aşağıdaki Bölüm ve Programlara  %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç; 

 • Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Vadeli Öğrenim Ücreti ve iş garantisi için,
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; tüm program öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü’ öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için,

Rektörlüğe başvurabilirler.

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini peşin, kalanın ise 5 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca Denizcilik Fakültesi bölümlerinin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri,  ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

       

*AÇIKLAMALAR;

 

Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz.

Yüzde Yetmiş Beş Burslu (%75 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.

 Yüzde Elli  Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

Yüzde Yirmi indirimli (%20 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilerden  normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %20’si alınmaz.

Yüzde On İndirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücretinin %10 ‘u alınmaz.

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar. Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu kontenjana yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup,  Lisansta (4 yıl) , Ön lisansta (2 yıl) devam eder.

 

BK:86  - Bu programdaki öğrenim dili en az %30 İngilizcedir.   

 

BK:168- Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

             Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Ön lisans ve Lisans eğitiminin ilk yılına ait üniformalar, Üniversitemiz tarafından verilecek olup, takip eden yıllarda öğrenci üniformasını kendi temin edecektir.

Vadeli Öğrenim Ücreti uygulamamıza yönelik kriterler ve detaylar resmi web sayfamızda yer almaktadır. www.pirireis.edu.tr

İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır.

Üniversitemize yerleştikten sonra gerekli şartları yerine getiren öğrencilere Başarı Bursları verilmektedir. Üniversite içi başarı bursu, Piri Reis Üniversitesine yerleşip üniversite üst kurulu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili yarıyılda belli bir not ortalamasının üzerinde olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı burs verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında her iki yerleşkemiz içindeki bir uzman doktor ve iki hemşiresi bulunan revirimize başvurabilirler.

Ayrıca her iki kampüste dönüşümlü olarak hizmet veren üç uzman psikoloğumuzun bulunduğu, psikolojik danışma servisimiz mevcuttur.

- Askerlik sevk işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

- Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) tarafından yürütülür.

- Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin Hazırlık/Ön lisans-Lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek, ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.

- Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, izinli sayılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde EK-C2 Belgesi düzenlenerek ÖİM tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. EK-C2 Belgeleri iadeli taahhütlü posta ile ya da Kargo ile gönderilir. Teslim alındı belgeleri öğrencilik süresince saklanır.

- Öğrencinin askerlik nedeni ile Yeni yönetmelikler gereği 2018 yılından itibaren EK-C-2 belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, aktif öğrencilik durumları YÖKSİS üzerinden MSB ca takip edilecektir.

veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin ÖİM’ne ,  ardından Askerlik Birimine başvurması gerekir.

Yurt dışına EĞİTİM amacı ile çıkmak için pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler Üniversite adına eğitime katılıyorlar ise, (staj, fuar vs.) öğrenci belgesi alarak,  İstanbul Valiliği İL Emniyet Müdürlüğü’ ne teslim ederler.

Ayrıca Devlet Politikaları kapsamında Üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyen, 21 yaşını geçmemiş her öğrenci harçsız pasaport çıkarabilmektedir.

Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda üniforma giyme zorunludur.

Üniforma Hazırlık sınıfında serbest olup, hazırlık sınıfı ertesi ön lisans ve lisans sınıflarında zorunlu hale getirilmiştir.

Üniforma giyme zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;

Denizcilik Fakültesi;

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)

Üniversitemizde gemi adamı olabilme koşulu istediğimiz bölüm ve programlarımızda mülakat zorunludur.

Mülakat zorunluluğu bulunan bölüm ve programlarımız;

Denizcilik Fakültesi;

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu;

 • Deniz Ulaştırma İşletme (%30 İngilizce)
 • Gemi Makineleri İşletme (%30 İngilizce)
 • Mekatronik (%30 İngilizce)
 • Deniz Liman İşletmeciliği (%30 İngilizce)
 • Gemi Aşçılığı (%100 İngilizce)
 • Yat İşletme ve Yönetimi (%30 İngilizce)

Mülakatlar, Akademik Birimlerin ilgili komisyonlarınca LYS ve DGS ilk kayıtta gerçekleşir. Gemi adamı olabilme koşulu ile birlikte adaylardan mülakatta başarılı olmaları istenir. Komisyonlar tarafından sözlü sınav şeklinde değerlendirilen sonuca göre adayın başarılı olması halinde kayıt ve kabul işlemi gerçekleşir. Komisyonlar konuya vakıf en az bir başkan ve üç kişiden oluşmaktadır. Mülakatlarda başarısız olunması halinde, öğrenci adayı kayıtlanmadan ÖSYM Başkanlığına durumu bildirilir ve Devlet Politikaları kapsamında öğrencinin başka bir programa yerleşmesi için resmi yazı yazılır.

Mülakatlarda aday öğrencilerden özel bir kıyafet ile gelmeleri istenmez. Mülakatlar sohbet ortamında, bedensel testler olmaksızın gerçekleşmektedir.

Başarılı olan aday öğrencilerin kayıt kabul işlemleri gerçekleşir.

 

Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır.