T.C. PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ NİÇİN ÇOK ÖZEL VE AYRICALIKLIDIR?
 

 •     Niçin Pîrî Reis Üniversitesi ?                                                                                                                   


Pîrî Reis Üniversitesi ülkemizdeki  bütün Denizcilik camiası; İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri  Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı(İMEAK DTO) aracılığı ile kurmuştur.

Türkiye’de denizcilik ile uğraşan ve Dünya ile ticaret ilişkileri olan İMEAK DTO'ya bağlı 8400 kuruluşun tamamı Piri Reis Üniversitesinin sahipleridir.

Pîrî Reis Üniversitesi Türkiye’de denizcilik sektörünün iş dünyası ile barışık ve iç içe olan tek Denizcilik İhtisas Üniversitesidir.

Bu yine çok cazip maaşlarla Türkiye ve Dünyada iş garantisi demektir.

 

 •     Niçin Denizcilik Mesleği ?                                                                                                                         


Denizcilik Uluslararası alanda çok saygın bir meslektir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de ithalat ve ihracatımızın yaklaşık yüzde doksanlık bir kısmının deniz ulaştırması ile gerçekleştirilmesi nedeniyle denizcilik, saygınlığı yanı sıra en önemli iş kollarından birini oluşturmaktadır. Türk Denizcileri; T.C. Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Üniversitelerimizin atılımları ile Dünyada aranan Denizciler olmaya başlamışlardır. Diğer Meslek Dallarında Türkiye içinde bile hemen mezuniyet sonrası dahi iş olanakları, arz/talep dengesi tam olarak bilinemezken, Dünyada ve Türkiye’de en az 2020 yılına kadar Kaliteli Denizci açığı olacağı resmi uluslararası otoritelerce somut olarak saptanmıştır. Bu çok yüksek maaşlarla Türkiye’de ve Dünyanın her köşesinde iş garantisi demektir. Denizcilik aynı zamanda sadece bir iş değil, öğrencilik hayatının başından itibaren dünyanın değişik yerlerini görme, uluslar arası bir kimlik kazanma ve sahip olunacak niteliklerle tüm güçlüklere karşı koyabilecek kişisel özelliklere ulaşmak demektir. Bu üstün kişisel özellikleri nedeni ile denizciler diğer iş alanlarında da yoğun bir talep görmekte ve yaptıkları tüm işlerde büyük başarı göstermektedirler.
 

 •      Denizcilik Eğitimi veren ücretsiz devlet üniversiteleri varken, niçin ücretli Piri Reis Vakıf Üniversitesi?       


Pîrî Reis Üniversitesi tüm Türk Denizcilik Sektörünün ilk ve tek Denizcilik İhtisas Üniversitesidir.

Tüm Sektör büyük bir heyecanla kurdukları üniversitenin mezunları ile birlikte çalışmayı beklemektedir. Bu yine çok cazip maaşlarla kendi sektörünün kendi üniversitesi mezunlarına verdiği iş garantisi demektir. Ayrıca eğitim veren üniversitenin eğitim kadrosu, kampus olanakları , eğitim dili denizcilikte çok önemlidir. Piri Reis Üniversitesi tüm Dünya Denizcilik Eğitiminin tanıdığı saygın uluslararası eğitim kadrosu, 2013 yılının Kasım ayından itibaren Türkiye’nin ilk ve tek çevre duyarlı, uluslararası akreditasyonlu yeşil kampüsün de, eğitimini tamamen denizciliğin uluslararası dili olan İngilizce ile vermektedir.

 

 •      Pîrî Reis Üniversitesi Eğitim Burs ve Kredi olanaklarının ayrıntıları nelerdir?                                                


Pîrî Reis Üniversitesi 2018-2018 Eğitim-Öğretim yılında üniversite sınav kılavuzunda belirtilen %100 , %75, %50 , %20 kontenjanlarının dışında sporcu öğrenci bursları, asistan öğrenci bursu, kız öğrenci bursu, kardeş öğrenci bursları gibi, çeşitli oranlarda burslarımız ve indirimlerimiz mevcuttur.

Üniversitemizde Ortalama her iki öğrenciden biri ücretsiz eğitim almaktadır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında da burslarımız devam edecektir.

Ayrıca Vadeli Öğrenim Ücreti kapsamında, öğrencinin mezun olduktan sonra geri ödeme yapabileceği İŞ GARANTİLİ sistemi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından bu yana gerçekleştirmekteyiz.Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, Eğitim bedelini beş sene içinde geri ödeme yapabilmektedirler.

 

 •      Pîrî  Reis Üniversitesi burslarına hak kazanmak için gereken şartlar nelerdir?                                              


Pîrî Reis Üniversitesinin ve IMEAK Deniz Ticaret Odasının misyonu denizi seven, denizi sevmeyi öğrenmek isteyen ve denizde uzun yıllar çalışmak isteyen, tercihen Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi kökenli ve diğer her Türk gencini Türk Denizciliğine kazandırmaktır. Bu nedenle Piri Reis Üniversitesi bir başarı kriteri olan taban puanlarını düşürme pahasına kontenjanlarını çok geniş tutmuştur. Geri kalan ücret kredilendirilebilinir.

Üniversitemiz geçtiğimiz yıllarda ilk üç tercihle yerleşim oranında tüm üniversiteler arasında Türkiye’de ilk sırayı almıştır.

 •      Pîrî  Reis Üniversitesine kaç puanla girebilirim?                                                                                              


Pîrî Reis Üniversitesinin iddiası çok mütevazi puanlarla dahi öğrenci alsa, 5 yıl boyunca verdiği uluslar arası eğitimle çok yüksek puanla öğrenci alan üniversitelerin üzerinde kalitede öğrenci yetiştirmektir. Üniversiteden çıkar çıkmaz karaya yönelik işlere kayan mezun yerine, denizi seven, denizde kalacak, tercihen Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi kökenli mezun yetiştirmektir. Bu nedenle bilinçli olarak kontenjanlar geniş tutulmuştur.

Taban ve tavan puanlarımıza www.pirireis.edu.tr web sayfamızdan,Öğrenci İşleri Müdürlüğü Linkinin altından ulaşabilirsiniz.

 

 •      Pîrî  Reis Üniversitesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği CO – OP Uygulaması var mıdır?                                         


Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Sektörünün Türkiye’deki ilk ve tek üniversitesidir. Sektörün içindedir. Sektörün Üniversitesidir. 4 yıllık eğitiminin tam bir yılını uluslararası kurallar gereği sektörün gemilerinde, Açık Deniz Eğitimi olarak ücret karşılığında yapar. Yine Piri Reis Üniversitesi ‘’Tersaneleri Dershane yapan’’ ilk Türk üniversitesidir. Başarılı öğrencilerin yürütülmekte olan uluslararası projelerde yer alarak kendilerini en iyi şekilde geliştirme imkanı mevcuttur.
Piri Reis Üniversitesi iddialı bir şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile başarılarına imza atmaktadır.

 

 •      Yeşil Kampus ne demektir? Denizcilik eğitimime faydası nedir? Ne ayrıcalık getirecektir?                                   


Dünya denizcilik eğitimi uluslar arası MARPOL/SOLAS gibi kurallar gereği çevre, deniz kirliliği gibi konulara azami önem vermektedir.Bu kurallar bu aşamada denizcilik fakültelerimizde kitaptan, teorik olarak öğretilmektedir. Piri Reis Üniversitesi 2013 yılı Kasım ayından itibaren Türkiye’nin ilk ve tek çevre duyarlı Yeşil Kampüsünü hizmete sunarak bu eğitimi uluslar arası akreditasyonu ile öğrenciye yaşatmaya başlamıştır.

Bu Kampüsün ana özellikleri olarak doğal kaynakları tekrar kullanılabilir hale getirecek sistemin kurulması;enerji kullanımı olarak güneş enerjisinden faydalanma;güneş,elektrik pillerinin kullanılarak bir kısım aydınlatmanın optimum şekilde sağlanması;çevre düzenlemesinin asgari su ihtiyacı olacak şekilde dizayn edilmesi; inşaat sırasında geri döndürülebilir çok özel malzemenin kullanılması; innovasyon olarak tri jenerasyon enerji santralinin kullanılması;tri jenerasyon sistemi ile sağlanacak doğalgaz/hava kirliliğinin asgaride tutulduğu dizel jeneratörü atık ısısı ile ısınma, absorbsiyonlu soğutma sağlanması ve deniz suyu kaynaklı ısı pompası kullanılarak ısıtma/soğutma yapılan enerji verimliliği yüksek kampüste pis suyun arıtılıp çevre sulamasında kullanılmasını sayabiliriz. Karbon dioksit,karbon monoksit,kükürt oksit emisyonlarının en alt düzeyde tutulduğu dizaynı içeren bu kampüste,ilk yatırım maliyeti %10-15 artacak olmasına karşılık 3-4 sene içinde yatırımın karşılandığı bir düzen kurulacaktır.

Pîrî Reis Üniversitesi Yeşil Kampüsü Tuzlada, Marmara Denizi sahilinde 30 dönüm arazide, yaklaşık 60,000 m2 kapalı eğitim hacmi ile 2013 yılında Kasım ayında hizmete girmiştir.

 

 •      Pîrî  Reis Üniversitesi ayrıcalıkları nelerdir? Bir Pîrî  Reis Üniversitesi mezunu olarak diğer Denizcilik Eğitimi veren kuruluş mezunlarına göre ne ayrıcalıklarım olacak?         


Pîrî Reis Üniversitesi kadrosunda Dünyadaki 164 ülkenin eğitimine Birleşmiş Milletler alt kuruluşu ,Dünya Denizcilik Örgütünde seçilerek Başkanlık yapmış, Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliğini kurmuş, tüm Dünya denizciliğinin tanıdığı çok saygın akademisyen ve yöneticiler vardır. Pîrî Reis Üniversitesi eğitimi dünyanın en seçkin denizcilik üniversiteleri ile öğrenci/akademisyen değişimi , araştırma işbirliği yaparak, uluslararası ortak diplomalar vererek yürütecektir.
Dünyaca tanınmış böyle bir üniversitenin mezunu tüm dünyada saygınlık görecek, çok kolay cazip maaşlarla , referanslarımız doğrultusunda iş bulacaktır.

 

 •      Pîrî  Reis Üniversitesinin Türkiye’deki saygınlığı nedir? Denizcilik Eğitimine üniversite dışında katkıları nelerdir?         


Pîrî Reis Üniversitesi, IMEAK Deniz Ticaret Odası Vizyon/misyonu doğrultusunda Türkiye’de kurulan her yeni devlet/vakıf denizcilik eğitim kuruluşuna danışmanlık yapmakta, birikimini paylaşmaktadır. Bunun dışında Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Denizcilik Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile her türlü Denizcilik eğitimi konusunda işbirliği yapmakta, birikimini projelerle,danışmanlıkla paylaşmaktadır.Bu yıl aramıza katılacak öğrenci,böyle bir saygın üniversitenin geniş ailesinin saygın ferdi olacaktır.
Pîrî Reis Üniversitesi tarihinde de ilk mezunlar arasında olma şerefini taşıyacaktır.

 

 •        Denizcilik Eğitiminde, Pîrî  Reis Üniversitesinde kız öğrenci oranı nedir?                                                                             

Pîrî Reis Üniversitesi kız öğrencilerimizi denizcilik mesleğine teşvik için azami çaba göstermektedir . Kız öğrencilerimize ilave %10 Burs verilmektedir. Üniversiteye girdikten sonra bölüm değiştirebilir miyim? Yurt dışı eğitim imkanlarım var mıdır?
Pîrî Reis Üniversitesinde öğrenci isterse bölümler arası yatay geçiş yapabilecektir. Çift Bölümden birden mezun olabilecektir. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına geniş dikey geçiş imkanı tanınacaktır. Eğitimin Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde açık deniz eğitimleri veya en az bir yarıyılı yurt dışında bir denizcilik üniversitesinde gerçekleştirilebilecektir. Bu olanaklar için tek şart başarılı öğrenci olmaktır.Üniversitemizde açıldığından bu yana Erasmus Değişim Programı oldukça aktif olarak uygulanmaktadır.

 

 •       Pîrî  Reis Üniversitesinde Eğitimime İngilizce Hazırlık sınıfını atlayarak doğrudan 1.sınıftan başlayabilir miyim?       


Eğitim Öğretim Yılı başında yapılan İngilizce yetelik sınavından başarılı olan, Lisans sınıfları için 60 puan,önlisans sınıfları için 50 puan alan, yada uluslarrası belge ile yetkinliğini isptalayanlar, İngilizce verilecek 4 yıllık eğitimi başarı ile yapabileceklerini kanıtlayan öğrenciler doğrudan 1.sınıftan üniversiteye Önlisans-Lisans eğitimlerine başlayabilirler.
 

 •      Mezun olup bir süre denizde çalıştıktan sonra, denizci akademisyen olabilir miyim?                                                 


Pîrî Reis Üniversitesi bu yıl da, denizci kökenli mezunlar için Yüksek Lisans/Doktora Programlarına devam etmektedir. Bu eğitim yurt dışındaki denizcilik üniversiteleri ile ortak program, çift diploma modeli ile yapılacaktır. Örneğin en az bir yarıyılı yurt dışındaki ortak denizcilik üniversitesinde yapılan 4 yarıyıllık yüksek lisans eğitimi sonunda aday Pîrî Reis Üniversitesi ve yurt dışındaki üniversiteden çift diploma alacaktır. Aynı şekilde yabancı öğrencilerde Piri Reis Üniversitesine eğitim almaya geleceklerdir. Pîrî Reis Üniversitesinin uluslararası Yüksek Lisans/Doktora programlarını bitiren adaylar akademisyen olabileceklerdir. Bu eğitim için çok sayıda uluslararası burs olanakları da sağlanacaktır.